Jump to content

Danielx931

Fondator Server
 • Posts

  160
 • Joined

 • Last visited

About Danielx931

 • Birthday 11/20/2001

Recent Profile Visitors

780 profile views

Danielx931's Achievements

284

Reputation

 1. Acceptat T/C.
 2. We don't accept admins with valve anymore buy cs 1.6 on steam and we talk T/C
 3. 1. The admins are required to vote the server daily https://topg.org/cs-servers/server-628076 2. The admins cannot be verified by other admins (only founders and owners have this right) 3. The admins must frequent the forum at least once every 2 days 4. The admins are not allowed to hold degrees on other communities/servers 5. The admins are not allowed to play with any other name than the one they have the admin 6. Entrusting another person's admin is punishable with remove 7. If you ever want to upgrade you must have a banlist 8. When you receive admin use the amx_ss command on you to know how many pictures to ask for and what they should look like 9. Any attempt to move players to another server will be punished with permanent ban 10. You are not allowed to make threats / insults to other admins 11. If an admin withdraws for some reason and wants to return to the staff he will start from helper 12. Failure to appear for more than 7 days without announcing the absence of (remove) 13. Do not give a ban without any proof but if the cheat is 100% obvious Before you ban someone you can also ask the opinion of the other admins 14. When you give a ban do not use reasons like bye/obscene words etc.. Use a clear reason wall/aim/speedhack 15. The bans will only be taken out by the founders 16. The team speak server has no connection with the server 17. Do not use commands on another admin without the consent of the admin or a founder with ftp access 18. Commands are for adminstrative use only not for fun 19. The commands amx_say/amx_tsay/amx_csay or y@ are used for administrative purposes only 20. Don't party to each other unless you know each other and get to each other (admin chat only) 21. Do not mock players or the server you must be a model for the players without admin 22. Any act that damages the image of the server is punishable by remove 23. Don't vote on maps that have been used amx_lastmaps command to see previous maps 24. If you don't know the server maps, use the amx_votemapmenu command to see all available maps 25. Do not give more than 2 maps to vote because if there are not enough players on the server the vote will be null 26. Don't be left-witted use of logic when voting based on how many players are on the server 27. Do not go over the commands of another admin report the problem of a founder/owner in case of need 28. Do not change the map between 22-11 hours 29. Do not use the amx_kick command on afk/lagging players if the server is not full 30. If there are afk players on the server take the server is not full you can move them to spec 31. If there are too many afk players on the server do not kick them all at once kick them gradually so as to maintain the server 32. For promotion to other communities/servers permanent ban is given For promotion by nick, use the command amx_nick new name If the player refuses to change his name, he will be permanently banned 33. For vulgar language give gag/kick/ban 120 minutes For insulting the staff members, permanent ban is given 34. For retry gag ban 30 minutes 35. At the question did you read the rules you will respond with "stargold2021" 36. If you can't take screenshots or ban someone by name, use the following a. write vote (vote ban/vote kick) in the console b. search for the name of that player and on the left you have userid (some digits) - 2347 : Florin salam - 3585 : Florin pește - 3565 : Sandu ciorbă c. use amx_banip or amx_ss cu # + 2347 or amx_banip #2347 reason time If that player has left the server, use the command amx_lastip Followed by amx_addban "name" "ip/steamid" reason time 37. When making a demo make sure to be between 1 round (minimum) and 5 (maximum) You are obliged to participate at least 1 time in 2 months at the staff meetings The staff meetings well be be announced on the team speak/server and forum For the admins only section password contact a founder The regulation can be modified whenever you regularly check admins who do not know the regulation will be removed Any ban given without proof shall incur penalties against him if the player in question makes a complaint to you and you have no proof to appear You are required to present at least one proof (demo/screenshot/snapshot in the console) within 24 hours of the complaint or the topic will be closed and you will be sanctioned Do not give a vote if on the server are not 20-25 players constantly NON-COMPLIANCE WITH THE REGULATION MAY LEAD AT SUSPEND/REMOVE
 4. 1. Admini sunt obligați să voteze serverul zilnic https://topg.org/cs-servers/server-628076 2. Admini nu pot fi verificați de către alți admini (doar fondatorii si ownerii au acest drept) 3. Admini trebuie sa frecventeze forumul măcar o dată la 2 zile 4. Admini nu au voie să dețină grade pe alte comunități/servere 5. Admini nu au voie să joace cu alt nume decât acel pe care au gradul 6. Încredințarea gradului unei alte persoane se pedepsește cu remove 7. Dacă doriți să luați vreodată upgrade trebuie să aveți banlist 8. Când primiți admin folosiți comanda amx_ss pe voi pentru a ști câte poze să cereți și cum ar trebui să arate 9. Orice tentativă de mutare a jucătorilor pe alt server 10. Nu aveți voie să adresați amenințări/injurii asupra celorlalți admini 11. Dacă un admin se retrage din anumite motive și dorește să revină în staff acesta va pleca de la helper 12. Neprezentarea pe o perioadă de mai mult de 7 zile fără anunțarea absenței (remove) 13. Nu dați ban degeabă fară nici un fel de dovadă dar în cazul în care codul este 100% evident Înainte să dați ban cuiva puteți cere și părerea celorlalți admini 14. Când dați ban nu folosiți motive gen pa/adio/marș etc.. Folosiți un motiv cât mai clar wall/aim/speedhack 15. Banurile vor fi scoase doar de către fondatori 16. Serverul de teamspeak nu are nici o legătură cu serverul 17. Nu folosiți comenzi pe un alt admin fără acordul acestuia sau a unui fondator cu acces ftp 18. Comenzile sunt doar pentru uz adminstrativ nu pentru amuzament 19. Comenzile amx_say/amx_tsay/amx_csay sau y@ se folosesc doar în scop administrativ 20. Nu faceți caterincă între voi doar dacă vă cunoașteți și vă premiteți unul altuia (doar pe admin chat) 21. Nu vă bateți joc de jucători sau de server trebuie să fiți un model pentru cei fără admin 22. Orice faptă care strică imaginea serverului se pedepsește cu remove 23. Nu dați la vot hărțile care au mai fost folosiți comanda amx_lastmaps pentru a vedea hărțile anterioare 24. Dacă nu sțiți hărțile serverului folosiți comanda amx_votemapmenu pentru a vedea toate hărțile disponibile 25. Nu dați mai mult de 2 hărți la vot deoarece dacă nu sunt suficienți jucători pe server votul va fi nul 26. Nu fiți încuiați la minte folosiți-vă puțin de logică atunci când dați un vot în funcție de câți jucători sunt pe server 27. Nu vă bagați peste comenzile unui alt admin raportați problema unui fondator/owner în caz de nevoie 28. Nu schimbați harta între orele 22-11 29. Nu folosiți comanda amx_kick la jucători afk/lagari dacă serverul nu este full 30. Dacă sunt jucători afk pe server iar serverul nu este full puteți să îi mutați la spec 31. Dacă sunt prea multi jucători afk pe server nu le dați kick la toți deodată le dați kick treptat astfel încât să se mențină serverul 32. Pentru promovarea la alte comunități/servere se dă ban permanent Pentru promovarea prin intermediul numelui se folosește comanda amx_nick nume nou Dacă jucătorul refuză schimbarea numelui acesta va fi banat permanent 33. Pentru limbaj vulgar se dă gag/kick/ban 120 minute Pentru insultarea membrilor staff se dă ban permanent 34. Pentru retry gag ban 30 de minute 35. La întrebarea ai citi regulamentul vei răspune cu "stargold2021" 36. Dacă nu puteți să faceți poze sau să dați ban pe nume folosiți următoarele a. scrie-ți vote (vote ban/vote kick) în consolă b. căutați numele jucătorului respectiv și în stanga aveți userid (niște cifre) - 2347 : Florin salam - 3585 : Florin pește - 3565 : Sandu ciorbă c. folosiți amx_banip sau amx_ss cu # + 2347 sau amx_banip #2347 0 motiv Dacă jucătorul respectiv a ieșit de pe server folosiți comanda amx_lastip Urmat de amx_addban "nume" "ip/steamid" motiv timp 37. Când faceți un demo aveți grijă să fie între 1 rundă (minim) și 5 (maxim) Sunteți obligați să participați la sedințele staff măcar o dată la 2 luni Ședințele staff vor fi anunțate atât pe team speak/server cât și pe forum Pentru parola de la admins only contactați un fondator Regulamentul poate fi modficat oricând verificați regulat admini care nu știu regulamentul primesc remove Orice ban dat fără dovadă atrage sancțiuni asupra sa în cazul în care jucătorul respectiv vă face o reclamație și nu aveți nici o dovadă să vă aparăți Sunteți obligați la 24 h de la reclamație să prezentați minim o dovadă (demo/screensho/snapshot în consolă) altfel topicul va fi închis și veți fi sancționați Nu se dă vot daca pe server nu sunt 20-25 jucători constant NERESPECTAREA REGULAMENTULUI POATE DUCE LA SUSPEND/REMOVE
 5. Pro from me we expect other opinions from the other staff members
 6. Dacă jucătorul este pe server folosiți comanda amx_banip "nume & #userid" "timp" "motiv" sau amx_banmenu Dacă jucătorul a ieșit de pe server folosiți comanda amx_lastip și amx_addban "nume" "ip" timp "motiv" Pentru a bana un jucător pe steamid (acest tip de ban este posibil doar dacă jucătorul respectiv este steam on) Folosiți comanda status în consolă sau amx_lastip dacă a ieșit amx_addban "nume" "steamid" "timp" "motiv" Pentru poze folosiți comanda amx_ss "nume & #userid" "număr de poze" Pentru a da gag unui jucător folosiți comanda amx_gag "nume & #userid" "motiv" "timp" Pentru a da slay unui jucător folosiți comanda amx_slay "nume & #userid" sau amx_slaymenu Pentru a muta un jucător la echipa ct folosiți comanda amx_ct "nume & #userid" Pentru a muta un jucător la echipa t folosiți comanda amx_t "nume & #userid" Pentru a muta un jucător la spec folosiți comanda amx_spec "nume & #userid" Pentru a schimba harta folosiți amx_map "nume hartă" Pentru a face un anunț administrativ folosiți tasta y urma de @ mesaj Pentru a face un anunț administrativ centrat pe mijlocul ecranului folosiți amx_csay "culoare" "mesaj" Pentru a trimite un mesaj privat unui jucător folosiți comanda amx_psay "nume & #userid" Pentru a da vot customizat folosiți comanda amx_vote "întrebare" "răspuns 1" "răspuns 2" Pentru vot de schimbare a hărții folosiți amx_votemap "hartă 1" "hartă 2" Folosiți amx_votemapmenu dacă nu știți hărțile serverului Pentru a da vote ban folosiți comanda amx_voteban "nume & #userid" Pentru a da vote kick folosiți comanda amx_votekick "nume & #userid" Comandă pentru setare timp hartă amx_timelimit "timp" Comandă pentru unlag amx_unlag 1 Comandă pentru freezetime amx_freezetime (doar pentru hărțile awp)
 7. Nick : Steam id : Link steam : Dacă ai fost acceptat trimite un mesaj în privat unui fondator
 8. Vip + num rezervat - 5 euro Posibilități de a obține vip free permanent Vip free 1 lună + nume rezervat permanent - pentru jucători cu steam on Vip free permanent - pentru fete Vip free - 250 ore jucate Posibilitatea de a obține vip free prin boostarea server-ului x2 boost-uri - vip 1 lună x4 boost-uri - vip 2 luni x5 boost-uri - vip permanent Metode de plată - PayPal (prin familly and friends) Danielx931 - vecsunkadaniel@gmail.com Arrow - ionale2004@gmail.com Contact a founder before donating : Danielx931 - https://steamcommunity.com/id/danielxs931/ Arrow - https://steamcommunity.com/id/arrow-95/ ODATĂ CE AȚI DONAT , BANII NU SE RESTITUIE PENTRU NICI UN MOTIV PLĂȚILE SE FAC DOAR LA PERSOANELE MENȚIONATE MAI SUS NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU POSIBILELE ÎNȘELĂCIUNI DACĂ TRIMITE-ȚI BANI LA ALTE PERSOANE BANII PE VIP NU VOR FI FOLOSIȚI ÎN SCOPURI PERSONALE CI DOAR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVER-ULUI DACĂ AVEȚI GRAD CUMPĂRAT SĂ NU CREDEȚI CĂ PUTEȚI SĂ FACEȚI CE VREȚI NERESPECTARE REGULAMENT-ULUI POATE DUCE LA REMOVE FĂRĂ RESTITUIREA BANILOR
 9. Vip + reserved name - 5 euro Possibilities to get vip for free Vip free 1 month + permanent reserved name - for steam on players Vip free permanent - for girls Vip free - 250 hours played Possibility to get vip by boosting the server x2 boost - vip 1 month x4 boost - vip 2 months x5 boost - vip permanent Payment methods - PayPal (trough familly and friends) Danielx931 - vecsunkadaniel@gmail.com Arrow - ionale2004@gmail.com Contact a founder before donating : Danielx931 - https://steamcommunity.com/id/danielxs931/ Arrow - https://steamcommunity.com/id/arrow-95/ ONCE YOU HAVE DONATED , THE DONATION WILL NOT BE REFUNDED FOR ANY REASON PAYMENTS ARE MADE ONLY TO THE PERSONS MENTIONED ABOVE WE ARE NOT RESPONSABLE FOR POSSIBLE FRAUD THAT YOU RECEIVE IF YOU SEND MONEY TO OTHER PEOPLES VIP MONEY WILL NOT BE USED FOR PERSONAL PURPOSES BUT ONLY TO IMPROVE THE SERVER IF YOU HAVE A PURCHASED A RANG DON'T THINK YOU CAN DO WHAT YOU WANT NON-COMPLIANCE WITH THE REGULATION LEADS TO REMOVAL WITHOUT REFUND OF MONEY.
 10. Fondator + vip - 60 euro Owner + vip - 20 euro Co-owner + vip - 15 euro Manager + vip - 10 euro God + vip - 7 euro Administrator - 15 hours played + request on the forum Helper - 15 ore played + request Reserved name - 15 hours played + request Payment methods - PayPal (trough familly and friends) Danielx931 - vecsunkadaniel@gmail.com Arrow - ionale2004@gmail.com Contact a founder before donating : Danielx931 - https://steamcommunity.com/id/danielxs931/ Arrow - https://steamcommunity.com/id/arrow-95/ ONCE YOU HAVE DONATED , THE DONATION WILL NOT BE REFUNDED FOR ANY REASON PAYMENTS ARE MADE ONLY TO THE PERSONS MENTIONED ABOVE WE ARE NOT RESPONSABLE FOR POSSIBLE FRAUD THAT YOU RECEIVE IF YOU SEND MONEY TO OTHER PEOPLES ADMIN / VIP MONEY WILL NOT BE USED FOR PERSONAL PURPOSES BUT ONLY TO IMPROVE THE SERVER IF YOU HAVE A PURCHASED A RANG DON'T THINK YOU CAN DO WHAT YOU WANT NON-COMPLIANCE WITH THE REGULATION LEADS TO REMOVAL WITHOUT REFUND OF MONEY.
 11. Fondator + vip - 60 euro Owner + vip - 20 euro Co-owner + vip - 15 euro Manager + vip - 10 euro God + vip - 7 euro Helper - 15 ore jucate pe server + cerere Administrator - 15 ore jucate pe server + cerere Nume rezervat - 15 ore jucate + cerere Metode de plată - PayPal (prin familly and friends) Danielx931 - vecsunkadaniel@gmail.com Arrow - ionale2004@gmail.com Contactați un fondator înainte de a dona : Danielx931 - https://steamcommunity.com/id/danielxs931/ Arrow - https://steamcommunity.com/id/arrow-95/ O DATĂ DONAȚIA FACUTĂ NU SE MAI RAMBURSEAZĂ INDIFERENT DE MOTIV PLĂȚILE SE FAC DOAR LA PERSONELE MENȚIONATE MAI SUS NU RĂSPUNDEM DE ȚEPELE PE CARE LE PRIMIȚI DACĂ TRIMITEȚI LA ALTE PERSOANE BANII PE ADMINE / VIP NU VOR FI FOLOSIȚI ÎN SCOPURI PERSONALE CI DOAR PENTRU ÎMBUNATĂȚIREA SERVER-ULUI DACĂ AVEȚI GRAD CUMPĂRAT SĂ NU CREDEȚI CĂ PUTEȚI FACE CE VREȚI NERESPECTAREA REGULAMENT-ULUI DUCE LA REMOVE FĂRĂ RESTITUIREA BANILOR.
×
×
 • Create New...